Skuteczność i tolerancja ambroksolu u dzieci

Skuteczność i tolerancja ambroksolu u dzieci

W artykule podsumowano obszerne dane kliniczne dotyczące stosowania ambroksolu u dzieci i dokonano oceny wyników. Wykazano, że ambroksol jest skutecznym lekiem rozrzedzającym wydzielinę u dzieci z ostrymi i przewlekłymi chorobami układu oddechowego

Więcej...

Zaśnij szybko – obudź się zregenerowany (zregenerowana)!

Zaśnij szybko – obudź się zregenerowany (zregenerowana)!

Różne czynniki, w tym m.in. stres prowadzą do zmniejszenia lub nawet całkowitego braku wydzielania endogennej melatoniny, co z kolei przyczynia się do problemów z zasypianiem

Więcej...

Bisakodyl: obszerne wyniki wskazują na skuteczność i bezpieczeństwo stosowania w zaparciach

Bisakodyl: obszerne wyniki wskazują na skuteczność i bezpieczeństwo stosowania w zaparciach

Na podstawie wiedzy zdobytej przez lata doświadczeń w stosowaniu bisakodylu, niniejszy przegląd publikacji dostarcza praktycznych wskazówek dotyczących udzielania porad pacjentom w celu zapewnienia jeszcze większej skuteczności i bezpieczeństwa stosowania bisakodylu

Więcej...

Kaszel ostry: po raz pierwszy – jednoznaczne zalecenia dotyczące ambroksolu w leczeniu objawowym

Kaszel ostry: po raz pierwszy – jednoznaczne zalecenia dotyczące ambroksolu w leczeniu objawowym

W wytycznych Niemieckiego Towarzystwa Pneumonologii i Chorób Układu Oddechowego leczenie kaszlu ostrego bez objawów klinicznych zapalenia płuc lub innych objawów poprzedzających opisano jako jeden z przypadków samodzielnego stosowania leków

Więcej...

Makrogol 4000: oparte na dowodach samoleczenie zaparć czynnościowych

Makrogol 4000: oparte na dowodach samoleczenie zaparć czynnościowych

Preparaty zawierające makrogol są jedną z metod leczenia pierwszego rzutu zaparć zarówno u dzieci, jak i dorosłych

Więcej...

Wytyczne dotyczące leczenia bólu brzucha (u pacjentów z zespołem jelita drażliwego)

Wytyczne dotyczące leczenia bólu brzucha (u pacjentów z zespołem jelita drażliwego)

Ból brzucha występuje często i obniża jakość życia. Wiele towarzystw specjalistycznych na całym świecie opracowało wytyczne dotyczące leczenia zespołu jelita drażliwego

Więcej...

Ambroksol zmniejsza częstość kaszlu, a tym samym zwiększa zdolność koncentracji i jakość życia

Ambroksol zmniejsza częstość kaszlu, a tym samym zwiększa zdolność koncentracji i jakość życia

Przeprowadzono ankietę wśród pacjentów aptek, którzy stosowali jedną z czterech różnych postaci ambroksolu z powodu kaszlu ostrego

Więcej...

Zdrowe osoby dorosłe, u których występuje silny stres i hipomagnezemia, odnoszą korzyści z połączenia magnezu i witaminy B6

Zdrowe osoby dorosłe, u których występuje silny stres i hipomagnezemia, odnoszą korzyści z połączenia magnezu i witaminy B6

W randomizowanym badaniu klinicznym porównano działanie suplementacji samym magnezem z działaniem magnezu podawanego w połączeniu z witaminą B6

Więcej...

Cechy specyficzne dla kobiet w odniesieniu do występowania i leczenia zaparć

Cechy specyficzne dla kobiet w odniesieniu do występowania i leczenia zaparć

Dolegliwości związane z ostrym lub przewlekłym zaparciem należą do najczęściej występujących objawów podawanych w aptece w kontekście samoleczenia

Więcej...

Makrogol – leczenie zaparć w oparciu o wytyczne

Makrogol – leczenie zaparć w oparciu o wytyczne

Zwiększenie częstości wypróżnień i poprawa konsystencji stolca odgrywa decydującą rolę w łagodzeniu zaparć.

Więcej...

Problem z rozpoznaniem rodzaju kaszlu – opis możliwych przypadków wśród pacjentów

Problem z rozpoznaniem rodzaju kaszlu – opis możliwych przypadków wśród pacjentów

Problem z rozpoznaniem rodzaju kaszlu – opis możliwych przypadków wśród pacjentów. Kaszel to w teorii naturalny mechanizm obronny górnych dróg oddechowych

Więcej...

INFOGRAFIKA - Fosfolipidy niezbędne (EPL) jako leczenie wspomagające w NAFLD: wyniki nowego przeglądu piśmiennictwa

INFOGRAFIKA - Fosfolipidy niezbędne (EPL) jako leczenie wspomagające w NAFLD: wyniki nowego przeglądu piśmiennictwa

Fosfolipidy niezbędne (EPL) jako leczenie wspomagające w NAFLD: wyniki nowego przeglądu piśmiennictwa

Więcej...

INFOGRAFIKA - Fosfolipidy niezbędne w terapii stłuszczenia wątroby

INFOGRAFIKA - Fosfolipidy niezbędne w terapii stłuszczenia wątroby

Zapoznaj się informacjami na temat roli fosfolipidów niezbędnych w terapii stłuszczenia wątroby

Więcej...

Pacjent z bólem brzucha na tle stresowym – zobacz case study!

Pacjent z bólem brzucha na tle stresowym – zobacz case study!

Zobacz video z case study o pacjencie z bólem brzucha na tle stresowym. Poznaj Panią Anię i dowiedz się co pomogło jej w walce z bólem brzucha i jak pomóc innym pacjentom!

Więcej...

IBS - nowa choroba cywilizacji ?

IBS - nowa choroba cywilizacji ?

Częstotliwość występowania IBS (zespołu jelita nadwrażliwego) na świecie w populacji ogólnej wynosi 11%

Więcej...

INFOGRAFIKA o IBS - zobacz jak pomóc pacjentowi!

INFOGRAFIKA o IBS - zobacz jak pomóc pacjentowi!

Poznaj patologię i epidemiologię zespołu jelita drażliwego. Zobacz jaką rolę odgrywa drotaweryna w leczeniu IBS i dlaczego może być rekomendowana jako lek pierwszego rzutu w chorobach czynnościowych narządów jamy brzusznej – w tym w IBS!

Więcej...

Skuteczność i bezpieczeństwo feksofenadyny podawanej raz dziennie w leczeniu przewlekłej pokrzywki idiopatycznej

Skuteczność i bezpieczeństwo feksofenadyny podawanej raz dziennie w leczeniu przewlekłej pokrzywki idiopatycznej

Skuteczność i bezpieczeństwo feksofenadyny podawanej raz dziennie w leczeniu przewlekłej pokrzywki idiopatycznej. Przewlekła pokrzywka idiopatyczna (CIU) dotyczy wielu osób na całym świecie. Jak się szacuje, 15-20% populacji

Więcej...

Jaki doustny lek antyhistaminowy jest optymalny?

Jaki doustny lek antyhistaminowy jest optymalny?

Jaki doustny lek antyhistaminowy jest optymalny? Na to pytanie starał się odpowiedzieć autor artykułu opublikowanego w 2005 r. w Mayo Clinic Proceedings

Więcej...

Przegląd systematyczny i metaanaliza na temat działania przeciwhistaminowego i bezpieczeństwa feksofenadyny

Przegląd systematyczny i metaanaliza na temat działania przeciwhistaminowego i bezpieczeństwa feksofenadyny

Przegląd systematyczny i metaanaliza na temat działania przeciwhistaminowego i bezpieczeństwa feksofenadyny. Istnieją doniesienia z pojedynczych badań na temat feksofenadyny, brakuje jednak zbiorczej analizy

Więcej...

Jak w dzisiejszych czasach leczyć alergiczny nieżyt nosa?

Jak w dzisiejszych czasach leczyć alergiczny nieżyt nosa?

Jak w dzisiejszych czasach leczyć alergiczny nieżyt nosa? Alergiczny nieżyt nosa (ANN) jest najczęstszą chorobą alergiczną i dotyczy blisko 25% populacji. Według polskiego badania populacyjnego (ECAP) ANN dotyczy 35%

Więcej...

Feksofenadyna czy desloratadyna w doświadczalnym modelu bąbel i rumień?

Feksofenadyna czy desloratadyna w doświadczalnym modelu bąbel i rumień?

Feksofenadyna czy desloratadyna w doświadczalnym modelu bąbel i rumień? Do momentu opublikowania tego artykułu (2007 r.) nie przedstawiono żadnych danych porównujących dwa popularne leki przeciwhistaminowe

Więcej...


Partner główny

Sanofi

Administrator

Grupa NeoArt

Kontakt

Grupa NeoArt
ul. Puławska 314, 02-819 Warszawa
tel. kom. 503 177 903
rejestracja@neoart.com.pl
www.grupaneoart.pl, Facebook