Najnowsze doniesienia naukowe dla farmaceutów

Ból brzucha występuje często i na ogół nie ma żadnej organicznej przyczyny tzn. że jest to czynnościowy ból brzucha. Obecnie istnieje mnóstwo krajowych wytycznych dotyczących leczenia zespołu jelita nadwrażliwego. Jednym z powodów dużej liczby wytycznych jest to, że nie wszystkie opcje leczenia są dostępne we wszystkich krajach, a zatem „dopasowane” wytyczne są istotne dla leczenia w praktyce na poziomie lokalnym. Jednakże jedno jest wspólne dla tych wytycznych: żadne wytyczne nie zalecają stosowania leków przeciwbólowych.

Czytaj dalej...

W randomizowanym badaniu klinicznym stwierdzono, że u osób odczuwających silny i bardzo silny stres, mających niski poziom magnezu w organizmie, po 8 tygodniach stosowania magnezu z witaminą B6 odnotowano zmniejszenie odczuwania stresu o 50%.

Czytaj dalej...

Pouteau e. et al., Superiority of magnesium and vitamin B6 over magnesium alone on severe stress in healthy adults with low magnesemia: A randomized, single-blind clinical trial, PLOS ONE | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0208454 December 18, 2018

W czasach kryzysu rzadko słyszy się całkowicie nieprzymuszoną odpowiedź „Tak, dziękuję, wyśmienicie!” na pytanie jak spałeś/łaś. Zamartwianie się powoduje stres, a stres z kolei może powodować problemy ze snem. Suplementacja melatoniną może skrócić czas potrzebny do zaśnięcia.

Czytaj dalej...

EFSA Journal 2011;9(6):2241 

Autorzy aktualnych wytycznych Niemieckiego Towarzystwa Pneumonologii i Chorób Układu Oddechowego (Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin) doceniają znaczenie porady udzielanej w aptece dotyczącej samodzielnego leczenia kaszlu ostrego. Głównym punktem zaleceń są leki, w przypadku których istnieją jednoznaczne dowody. Podsumowanie: Samodzielne stosowanie ambroksolu w leczeniu kaszlu ostrego i podostrego jest jednym z zagadnień wytycznych Niemieckiego Towarzystwa Pneumonologii i Chorób Układu Oddechowego dotyczących diagnostyki i leczenia dorosłych pacjentów z kaszlem.

Czytaj dalej...

Kardos P et al. (2019) Guidelines of the German Respiratory Society for Diagnosis and Treatment of Adults. Matthys H et al. (2000) Efficacy and Tolerability of Myrtol Standardized in Acute Bronchitis. A multi-centre, randomised, double-blind, placebo-controlled parallelgroup clinical trial vs. cefuroxime and ambroxol. Arzneim.-Forsch./Drug Res. 50 (II): 700-11

Ankieta przeprowadzona wśród 941 klientów aptek z ostrą infekcją dróg oddechowych wykazała, że ambroksol zmniejsza częstość kaszlu i tym samym zwiększa zdolność koncentracji i jakość życia.

Czytaj dalej...

Kardos et al. (2018) BMC Pharmacology and Toxicology 19:40. https://doi.org/10.1186/s40360-018-0229-y

Od ponad 40 lat ambroksol jest stosowany w leczeniu ostrego i przewlekłego kaszlu. Ambroksol jest lekiem rozrzedzającym wydzielinę, a ponieważ jest skuteczny i dobrze tolerowany, często stosuje się go w celu oczyszczania dróg oddechowych z wydzieliny u dzieci i młodzi.

Czytaj dalej...

Kantar A et al. An overview of efficacy and safety of ambroxol for the treatment of acute and chronic respiratory diseases with a special regard to children. Multidisciplinary Respiratory Medicine 2020, volume 15:511

Kaszel, w szczególności kaszel nocny, jest jednym z uciążliwych dolegliwości towarzyszących przeziębieniu. Dwa badania ilustrują, w jaki sposób bariera chemiczno-mechaniczna może chronić błonę śluzową, wspomagać proces jej zdrowienia, a przez to łagodzić kaszel. Przeprowadzono dwa badania ilustrujące pozytywne działanie mechanicznej ochrony błony śluzowej na łagodzenie kaszlu związanego z przeziębieniem u dzieci i młodzieży. Szczególnie godna uwagi jest poprawa w zakresie kaszlu nocnego.

Czytaj dalej...

Italien Journal of Pediatrics (2014); 40:56. World Journal of Pediatrics (2017); 13:27-33

Pacjenci z infekcją górnych dróg oddechowych i uciążliwym kaszlem często szukają porady w aptece. Preparaty ziołowe odgrywają ważną rolę w samoleczeniu. W badaniu in vitro wykazano właściwości bioadhezyjne i ochronne na błony śluzowej preparatów zawierających ekstrakt z korzenia prawoślazu lekarskiego. Efekt bariery tworzonej przez mukopolisacharydy zmniejsza podrażnienie błony śluzowej i prowadzi do złagodzenia kaszlu związanego z przeziębieniem. Autorzy badania uznali za godne uwagi to, że postać preparatu, jak również połączenie z czystym miodem pszczelim odgrywa znaczącą rolę w efekcie ogólnym.

Czytaj dalej...

Zeitschrift für Phytotherapie 2018; 39:1-7

Dolegliwości związane z ostrym lub przewlekłym zaparciem należą do najczęściej występujących objawów podawanych w aptece w kontekście samoleczenia. Ostatnie badania naukowe dostarczają wglądu w różnice dotyczące zaparć specyficzne dla płci, w szczególności w odniesieniu do nasilenia, osobistego samopoczucia i odpowiedzi na interwencje terapeutyczne.statnie badania naukowe wskazują na to, że objawy zaparcia występują częściej u kobiet niż u mężczyzn i że konsekwencje epizodów zaparć mają większy wpływ fizyczny i emocjonalny na kobiety niż na mężczyzn. Odpowiedź na przyjęcie leku przeczyszczającego występuje szybciej u kobiet, a poprawa jakości życia związanej ze stanem zdrowia również wydaje się być bardziej wyraźna u kobiet.

Czytaj dalej...

Lange R, Trasy A, Kammann P (2019) Real-World Insights on Gender Differences on the Impact of Constipation to Daily Life. NeuroGASTRO 2019 – Biennal Meeting of the European Society of Neurogastroenterology and Motility, Lisbon. Landes S (2019) Analysis of gender specific responses to laxative treatment. NeuroGASTRO 2019 – Biennal Meeting of the European Society of Neurogastroenterology and Motility, Lisbon

Przegląd wytycznych na całym świecie wskazujących na wysoką pozycje makrogolu w leczeniu zaparć Według międzynarodowych wytycznych osmotyczny środek przeczyszczający makrogol jest uznanym na całym świecie produktem z grupy stosowanych w leczeniu zaparcia (patrz tabela). Makrogol jest klasyfikowany jako dobrze tolerowany i bezpieczny, co wyjaśnia, dlaczego produkt ten jest również zalecany i stosowany w grupach szczególnie wrażliwych pacjentów, takich jak dzieci lub kobiety w okresie ciąży bądź karmiące piersią [1, 3, 6]. Wytyczne często zalecają również stosowanie pobudzających środków przeczyszczających, np. bisakodylu lub pikosiarczanu sodu, na równi z makrogolem [1]. W licznych badaniach potwierdzono skuteczność i tolerancję tego produktu w porównaniu z placebo i innymi lekami [7, 8, 9]. Porównując, laktuloza bądź antrachinony, takie jak senes, są uznawane za umiarkowanie skuteczne i umiarkowanie dobrze tolerowane [3].

Czytaj dalej...

1. Andresen V et al. S2k-Leitlinie Chronische Obstipation: Definition, Pathophysiologie, Diagnostik und Therapie. Z Gastroenterol 2013; 51: 651–672.3. Serra et al. European society of neurogastroenterology and motility. Alsalimy N, Madi L, Awaisu A. Efficacy and safety of laxatives for chronic constipation in long- term care settings: A systematic review.guidelines on functional constipation in adults. Neurogastroenterology & Motility. 2020; 32: e13762

Oprócz dorosłych często na przewlekłe zaparcia cierpią również dzieci. Jednak dane dotyczące długotrwałego regularnego przyjmowania bisakodylu u dzieci były do tej pory ograniczone. Na podstawie nowego badania przeprowadzonego w klinice dziecięcej w New Haven (USA) dostarczono aktualnych danych dotyczących skuteczności i tolerancji długotrwałego leczenia przewlekłych zaparć u dzieci. Wynik: Bisakodyl jest skuteczny, bezpieczny i dobrze tolerowany przez dzieci, również w przypadku długotrwałego stosowania. Obawy dotyczące uzależnienia zostały rozwiane.

Czytaj dalej...

Bonilla S et al. Long Term Use of Bisacodyl in Pediatric Functional Constipation Refractory to Conventional Therapy. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 2020, published ahead of print, doi: 10.1097/MPG.0000000000002795

MAT-PL-2100744


Partner główny

Sanofi

Administrator

Grupa NeoArt

Kontakt

Grupa NeoArt
ul. Puławska 314, 02-819 Warszawa
tel. kom. 503 177 903
rejestracja@neoart.com.pl
www.grupaneoart.pl, Facebook