Udzielanie porady farmaceutycznej w celu zapewnienia prawidłowego stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, wydawanych bez przepisu lekarza

Udzielanie porady farmaceutycznej w celu zapewnienia prawidłowego stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, wydawanych bez przepisu lekarza

BEZPŁATNY KURS ON-LINE!
Kierownik naukowy kursu: prof. dr hab. n. med. Piotr Albrecht
CZĘŚĆ I. KURS na punkty „miękkie” (2 pkt.)
 • Wyrób medyczny Stelatopia Intense w monoterapii i terapii łączonej w leczeniu AZS (Wirginia Jędrych Szef Działu Szkoleń Mustela Polska)
CZĘŚĆ II. KURS na punkty „twarde” (10 pkt.)
 • Stres farmaceutów i radzenie sobie z nim (Zbigniew Kowalski)
 • Stres, zmęczenie czy coś więcej...? Zrozumienie potrzeb pacjenta na przykładzie problemów z niedoborami biopierwiastków (prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski)
 • Rola magnezu w chorobach przewlekłych (dr hab. n. med. Marcin Barylski, prof. UM w Łodzi)
 • Najczęściej spotykane problemy związane z farmakoterapią metabolicznych uszkodzeń wątroby; zjawisko niestosowania się pacjentów do zaleceń terapeutycznych – wykrywanie problemów i ich zapobieganie (prof. dr hab. n. med. Michał Kukla)
 • Wpływ stylu życia na zdrowie wątroby (dr n. med. Daniel Śliz)
 • Pacjent z bólem brzucha – rola farmaceuty oczami gastroenterologa (prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska)
 • Najczęstsze błędy w leczeniu zaparć u pacjentów w aptece (prof. dr hab. n. med. Piotr Albrecht)
 • Skuteczne reagowanie w leczeniu ZJN na podstawie aktualnych wytycznych. Umiejętność rozpoznawania przyczyn choroby (prof. dr hab. n. med. Wojciech Cichy)
 • Ogólne zasady farmakoterapii chorób alergicznych w profilaktyce i leczeniu objawowym (dr hab. n. med. Adam Sybilski, prof. CMKP)
 • Strategie leczenia ostrych i przewlekłych chorób dolnych dróg oddechowych przebiegających z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu (dr hab. n. med. Maciej Kupczyk)
 • Studium przypadku pacjenta z chorobami cywilizacyjnymi rozwiązania, podsumowanie i test sprawdzający zdobytą wiedzę (prof. dr hab. n. med. Piotr Albrecht)

Organizator

Gdański Uniwersytet Medyczny

Współorganizator

Grupa NeoArt

Partner główny

Sanofi

Partner

Mustela

Kontakt

Grupa NeoArt
ul. Puławska 314, 02-819 Warszawa
tel. kom. 503 177 903
rejestracja@neoart.com.pl
www.grupaneoart.pl, Facebook