Kurs 1.31: Metody zwiększania skuteczności i bezpieczeństwa leczenia farmakologicznego

Kurs 1.31: Metody zwiększania skuteczności i bezpieczeństwa leczenia farmakologicznego

Zaloguj się lub zarejestruj

21 listopada 2021

start: godz. 9:00

WYKŁADOWCY:

Dr n. med. Piotr Rapiejko – kierownik kursu
Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Prezes Zarządu Ośrodka Badania Alergenów Środowiskowych. Klinika Otolaryngologii i Onkologii Klinicznej, WIM Warszawa.
Autor 15 monografii i podręczników, 64 rozdziałów książkowych, kilkuset artykułów w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych z zakresu alergologii i laryngologii. Redaktor naczelny kwartalnika Alergoprofil, sekretarz redakcji Otolaryngologii Polskiej. Wykładowca na licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, kursach i szkoleniach.

Dr n. farm. Przemysław Talik
doktor nauk farmaceutycznych w zakresie chemii leków. Z Wydziałem Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum związany od 1994 roku. Obecnie adiunkt w Zakładzie Chemii Analitycznej. Doświadczony nauczyciel, autor wielu publikacji i doniesień oraz prezentacji ustnych na konferencjach krajowych, jak i zagranicznych.

Prof. zw. dr hab. n. med. Wojciech Cichy
em. Kierownik I Katedry Pediatrii i Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Lekarz-specjalista w zakresie pediatrii, gastroenterologii i medycyny sportowej.

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski
lekarz psychofarmakolog. Pracuje w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2011 r., przewodniczy Radzie Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jest autorem lub współautorem ponad 120 prac oryginalnych i poglądowych w czasopismach posiadających współczynnik IF, licznych rozdziałów książkowych i doniesień zjazdowych. Jego zainteresowania badawcze obejmują etiopatogenezę zaburzeń psychicznych oraz mechanizmy działania nowych leków psychotropowych

Dr hab. n. med. Michał Kukla
absolwent Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach). W październiku 2019 roku objął stanowisko kierownika Zakładu Endoskopii zlokalizowanego w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Od początku kariery zawodowej kontynuował także pracę naukową. Jest autorem lub współautorem ponad 150 artykułów publikowanych w recenzowanych czasopismach zagranicznych i polskich, książki, kilkunastu rozdziałów w książkach zagranicznych i polskich oraz licznych doniesień zjazdowych. Od 2016 roku jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego.

Agata Stremecka
menedżerka z 20-letnim doświadczeniem w PR i marketingu, prezes organizacji pozarządowej. Autorka szkoleń w zakresie współpracy z mediami. Wykładała techniki promocji i komunikacji w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie. Prowadziła szkolenia komunikacyjne w największym unijnym projekcie senioralnym w Polsce. Doradzała firmom z obszaru ochrony zdrowia w zakresie promocji i komunikacji..


Leki bez recepty

Dulcobis

Essentiale Forte

Essentiale Max

Magne B6

NO-SPA

Allegra

Mucosolvan

Wyroby medyczne

DulcoSoft

Suplementy diety

Magne B6 Zmęczenie i Stres

Novanoc


Partner/współorganizator

Sanofi

Nadzór merytoryczny/akredytacja

Gdański Uniwersytet Medyczny

Wsparcie logistyczno-organizacyjne

Grupa NeoArt

Kontakt

Grupa NeoArt
ul. Niedźwiedzia 4C, 02-737 Warszawa
tel. 22 489 68 02, tel. kom. 503 177 903
rejestracja@neoart.com.pl
www.grupaneoart.pl, Facebook